34584 NL - wetsvoorstel
Toevoeging participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging van maatschappelijke begeleiding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 oktober 2016 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het inburgeringsexamen uit te breiden met de participatieverklaring en de maatschappelijke begeleiding wettelijk vast te leggen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(56 stuks)

2 25 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 25 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 25 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 25 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345841
Koninklijke boodschap
 
2 25 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345842
Voorstel van wet
 
2 25 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345843
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.