B. (Bente) Becker MA

foto B. (Bente) Becker MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bente Becker (1985) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Van 24 juni tot 13 oktober 2019 en van 8 augustus tot 28 november 2022 werd zij tijdelijk vervangen vanwege zwangerschap. Mevrouw Becker was politiek assistent van minister Kamp i en daarvoor fractiemedewerker waarbij zij onder andere speeches schreef voor Mark Rutte i en medewerker was van VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming i. Mevrouw Becker is woordvoerder integratie en inburgering en emancipatie. Eerder hield zij zich onder meer bezig met vreemdelingenzaken/migratie. Zij is vicefractievoorzitter.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bente (Bente)

geboorteplaats en -datum
Almere Haven (gem. Almere), 12 augustus 1985

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2005

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • junior onderzoeker/student-assistent bij Tilburge School voor Politiek en Bestuur, van 1 maart 2004 tot 1 juli 2006 (assistent van dr. M. Boogers)
 • persoonlijk medewerker van VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming, van 1 mei 2006 tot 1 juni 2008
 • beleidsmedewerker OCW, SZW, Immigratie/Integratie, VVD-Tweede Kamerfractie, van 1 juni 2008 tot 11 januari 2010
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 10 januari 2010 tot 10 oktober 2012
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken, van oktober 2012 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 23 juni 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 2019 tot 8 augustus 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 28 november 2022

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 23 juni tot 13 oktober 2019 tijdelijk vervangen door Kelly Regterschot
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 8 augustus tot 28 november 2022 tijdelijk vervangen door resp. Chris Simons en Simone Richardson

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 28 november 2022

vorige
 • waarnemend vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 maart 2021 tot 10 januari 2022
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 januari 2022 tot 8 augustus 2022

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting Collectie Museum MORE, van 2016 tot 1 november 2017

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, van 16 juni 2017 tot 3 februari 2018
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 31 januari 2023

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Almere College, van 1996 tot 2003

academische studie
 • bestuurskunde (bachelor), Universiteit van Tilburg, van 2003 tot 2008
 • bestuurskunde (master), Universiteit van Tilburg, van 2008 tot 2010

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In de periode 2017-2019 was zij achtereenvolgens woordvoerder primair- en voortgezet onderwijs, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en integratie. Daarnaast verving zij enkele maanden toenmalig Kamerlid Han ten Broeke op de buitenlandportefeuille
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over het tegengaan van onderdrukking in naam van cultuur en religie ('In Nederland beslis je over je eigen leven') (35.341)
 • Nam in 2022 de verdediging van Malik Azmani van een initiatiefwetsvoorstel over het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel door EU-burgers (Wet toets rechthebbenden bijstand) (33.984)
 • Nam in 2024 de (mede)verdediging van Hatte van der Woude over van een door D66 samen met VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren ingediend initiatiefwetsvoorstel over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Schreef als fractiemedewerker in de periode 2008-2010 regelmatig speeches en teksten voor fractievoorzitter Mark Rutte en zat in voorbereidingsteams voor lijsttrekkersdebatten op televisie

uit de privésfeer
 • Haar ouders waren in haar jongste jeugd supermarktondernemers in Almere. Daarna groeide zij op in Dronten.

9.

Familie/gezin

kinderen
2 dochters

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 8 maart 2021.