Afschaffing kieskringen lijkt geen meerderheid in Tweede Kamer te krijgen

donderdag 29 september 2016, 14:54

DEN HAAG (PDC i) - Er lijkt geen meerderheid voor afschaffing van de kieskringen te zijn in de Tweede Kamer. Dat bleek bij de behandeling in eerste termijn van het door Norbert Klein i ingediende initiatiefvoorstel i.

De meeste fracties zijn niet overtuigd van de noodzaak van de afschaffing en hechten aan de mogelijkheid om met specifiek regionale kandidatenlijsten te komen, zelfs al komt dat tegenwoordig nauwelijks nog voor.

bron: verslag plenaire vergadering, 28 september