Belangrijke stappen voor concurrentiekracht en duurzaamheid Europese transportsector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Belangrijke stappen voor concurrentiekracht en duurzaamheid Europese transportsector

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL) i, gepubliceerd op donderdag 9 juni 2016, 15:08.

Tijdens de Transportraad op 7 juni in Luxemburg i heeft de Raad 4 mandaten aangenomen voor de luchtvaart. Daarmee kan de Commissie onderhandelingen openen over allesomvattende luchtvaartverdragen met vier belangrijke partners: de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN), Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije. Die vervangen de huidige bilaterale luchtvaartovereenkomsten tussen de EU-lidstaten i en deze partners.

Foto: de Europese Unie

Professionele kwalificaties voor de binnenvaart

De Raad kwam ook een algemene aanpak overeen voor nieuwe regels voor de erkenning van professionele kwalificaties voor de binnenvaart. De ontwerprichtlijn is een uniform certificatiesysteem voor de complete bemanning, van leerling tot en met schipper, dat in de hele EU moet gaan gelden. Dit levert betere loopbaanperspectieven op en draagt bij aan de arbeidsmobiliteit over de grenzen heen.

Uitstoot van dieselauto’s

Daarnaast debatteerden de ministers over het beleid voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door dieselauto's. Zij willen de toepassing van de huidige wetgeving omtrent sjoemelapparatuur verduidelijken om de uitstoot van NOx door voertuigen te verminderen. De regelgeving voor typegoedkeuringen wordt daarom nu herzien. De invoering van verplichte tests op de echte emissie is daarmee nabij.

Boost voor concurrentiekracht en duurzaamheid

Minister Schultz van Haegen i van Infrastructuur en Milieu zat de vergadering voor. ‘We hebben belangrijke stappen gezet om de concurrentiekracht en duurzaamheid van de Europese transportsector een flinke boost te geven. De Raad heeft nieuwe regels afgesproken voor de binnenvaart en vier nieuwe mandaten aangenomen voor de luchtvaart. Ook hebben we hebben gesproken over een gezamenlijke aanpak voor de emissie door dieselauto’s’, aldus Schultz.

Drones en luchtvaart

In aanloop naar de volgende ICAO-vergaderingen spraken de ministers over maatregelen om de CO2 i-uitstoot van de internationale luchtvaart terug te dringen. Ook de voortgang van een voorstel om de regelgeving voor de veiligheid van de luchtvaart te herzien en regels voor drones kwamen aan bod.