COM(2016)175 EU
Goedkeuring van een overeenkomst tussen Euratom en India betreffende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake het vreedzame gebruik van kernenergie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de regering van de Republiek India betreffende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake het vreedzame gebruik van kernenergie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION approving the conclusion, by the European Commission, of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the Republic of India for research and development cooperation in the field of the peaceful uses of nuclear energy
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2016)175 NLEN
Extra COM-nummers COM(2016)175
Procedurenummer i 2016/0093(NLE)
Celex-nummer i 52016PC0175

2.

Key dates

Document 04-04-2016
Online publicatie 04-04-2016
Besluit 20-02-2020; 32021D0390
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-03-2021; PB L 77 p. 1-1

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.