Bundel 07: Het eerste raadgevend referendum

Mensen met Europese en Oekraïense vlag in Kiev

Naar aanleiding van het eerste raadgevende referendum in Nederland - over het EU-Oekraïne Associatieakkoord - verscheen in 2016 deze bundel over het fenomeen referendum en over het associatieakkoord. Aalt Willem Heringa i, hoogleraars staats- en bestuursrecht in Maastricht, nam de eindredactie van dit zevende deel in de Montesquieu Reeks voor zijn rekening.

In de bundel wordt stil gestaan bij de staatsrechtelijke aspecten van referenda en eerdere referenda die over Europa werden gehouden, zoals het Franse en Nederlandse referendum in 2005 over het Grondwettelijk Verdrag. Ook het tussen het de Europese Unie en Oekraïne gesloten associatieakkoord komt aan de orde: waar gaan we als Nederlanders nu eigenlijk over stemmen? Hoe staan de kiezers en de politieke partijen erin? Wat betekent het akkoord voor Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie?

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Aalt Willem Heringa i

Het eerste raadgevende referendum in Nederland

Aalt Willem Heringa

Nationale referenda over 'de EU'

Wytze van der Woude

Het EU-referendum van 2005

Jeroen Sprenger

What does the Association Agreement mean for Ukraine, 71 the EU and its Member States? A Legal appraisal

Roman Petrov & Peter van Elsuwege

Voorlopige toepassing van het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

Wim Muller

Het 'Oekraïne-referendum' in de ogen van de kiezers

Martin Rosema & Peter Kanne & Laurens Klein Kranenburg

Stabiliteit en welvaart ter discussie. De posities van Nederlandse politieke partijen over het associatieakkoord met Oekraïne

Simon Otjes i

‘Een kostenefficiënt referendum’: de beschikbaarstelling 145 van maximaal 35 miljoen euro door het kabinet

Jos Engelkes

Slot

Aalt Willem Heringa

2.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.