Motie Grashoff/Leenders over instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties - Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Motie Grashoff/Leenders over instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties - Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

1.

Tekst

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat landelijke en internationale onderzoeken, zoals het recente rapport «State of Nature», aantonen dat het aantal weidevogels in Nederland schrikbarend afneemt;

van mening dat Nederland een unieke positie heeft in het beschermen van weidevogels;

constaterende dat provincies primair verantwoordelijk zijn voor het soortenbeleid, ook de weidevogels;

constaterende dat de voorliggende natuurbeschermingswet ingevolge artikel 1.11 de mogelijkheid heeft om via algemene maatregel van bestuur een programma in te stellen om de instandhouding van soorten te verbeteren;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies met als doel voor de begrotingsbehandeling van 2016 met landsdekkende voorstellen te komen die gericht zijn op instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Leenders


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.