Motie Grashoff/Leenders over instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties - Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Deze motie i is onder nr. 130 toegevoegd aan wetsvoorstel 33348 - Wet natuurbescherming i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van de leden Grashoff en Leenders over instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties
Document­datum 25-06-2015
Publicatie­datum 25-06-2015
Nummer KST33348130
Kenmerk 33348, nr. 130
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat landelijke en internationale onderzoeken, zoals het recente rapport «State of Nature», aantonen dat het aantal weidevogels in Nederland schrikbarend afneemt;

van mening dat Nederland een unieke positie heeft in het beschermen van weidevogels;

constaterende dat provincies primair verantwoordelijk zijn voor het soortenbeleid, ook de weidevogels;

constaterende dat de voorliggende natuurbeschermingswet ingevolge artikel 1.11 de mogelijkheid heeft om via algemene maatregel van bestuur een programma in te stellen om de instandhouding van soorten te verbeteren;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies met als doel voor de begrotingsbehandeling van 2016 met landsdekkende voorstellen te komen die gericht zijn op instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Leenders


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.