Tweede Kamerfractie AOV (AOV)

De fractie van het Algemeen Ouderen Verbond i (AOV) was van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. De samenstelling wisselde sterk door allerlei conflicten. Van de zes leden bleef er uiteindelijk één over. Tussen juni en augustus 1995 vormden Jet Nijpels i, Leo Boogaard i en Liesbeth Aiking i de AOV-fractie. Op grond van een partijbesluit werden daarna de leden Van Wingerden i en Verkerk i als rechtmatige AOV-fractie beschouwd. Verkerk en Van Wingerden kregen in maart 1998 ruzie.

 

Meer over