Blog: Tražimo prave reforme, a ne samo riječi!

Met dank overgenomen van F. (Federica) Mogherini i, gepubliceerd op maandag 23 februari 2015.

EKSKLUZIV Federika Mogerini, visoka predstavnica EU, za “Avaz”

Interview appeared on Dnevni Avaz

by Tarik LAZOVIĆ (23.02.2015)

Evropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije.

U svom prvom intervjuu za bh. medije po dolasku na visoku poziciju Italijanka Mogerini, bivša šefica diplomatije svoje zemlje, kaže kako Brisel traži od Bosne i Hercegovine prave reforme, a ne samo riječi.

Velike koristi

- Želim istaknuti da EU traži provođenje mjera koje će se, doista, primijeniti, a ne samo deklarativno obavezivanje - potcrtava Mogerini za “Avaz”.

Mogerini će se obratiti Parlamentu BiH, koji će razmatrati Pisanu izjavu o predanosti socijalno-ekonomskim reformama, koju su potpisali lideri bh. parlamentarnih stranaka. Prije toga, putem našeg lista obratila se građanima BiH.

Po preuzimanju pozicije snažno ste se, i lično, angažirali na projektu deblokade evropskog puta i čini se da ste uspjeli. Ako izjava bude usvojena, BiH će nakon skoro sedam godina napraviti važan korak ka EU. Kako to komentirate?

- Postoji velika volja u Evropskoj uniji da vidimo BiH kako se kreće naprijed na evropskom putu. Bosna i Hercegovina, zajedno s nama, pripada porodici EU. Dosadašnji izrazi podrške Pisanoj izjavi su ohrabrujući i, ako bude usvojena u Parlamentarnoj skupštini BiH, to će otvoriti mogućnost da EU donose odluku o stupanju na snagu punog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA).

Šta će to značiti za državu i kakve će koristi od toga imati građani?

- Koristi od pune primjene Sporazuma uključuju promociju slobodnog kretanja roba, izgradnju efikasnih institucija, razvijanje tržišne ekonomije i zaštite potrošača. To znači i manje kriminala i korupcije, reformu visokog obrazovanja, razvoj demokratije, ljudska prava i promociju nezavisnih medija te poboljšavanje transportne infrastrukture.

To će pojačati i konkretnu perspektivu za punopravno članstvo BiH u EU dok zemlja bude usklađivala različite sektore s evropskim standardima.

Generalno gledajući, to bi imalo dva veoma važna efekta: prvo, SAA omogućava jasniji i sigurniji okvir za investitore i doprinijet će popravljanju cjelokupnog poslovnog okruženja. Vjerujemo da će to biti poruka kompanijama iz Evropske unije koja će ih ohrabriti da ulažu i otvaraju nova radna mjesta u BiH. Osim toga, ohrabrujući BiH da harmonizira svoje standarde s evropskim, to će omogućiti bh. kompanijama da se natječu na tržitu EU.

Kao drugo, puna primjena SAA znači bliži dijalog između BiH i EU u širokom spektru pitanja. Redovni sastanci će biti češći, što će učvrstiti jaču saradnju BiH i EU u mnogim političkim pitanjima i osigurati više sigurnosti i kredibiliteta.

Hoćete li nadgledati primjenu reformi na koje se političari obavezuju u Pisanoj izjavi? Hoće li provođenje tih reformi biti uvjet za podnošenje aplikacije za članstvo?

- Da, naravno. Radit ćemo zajedno s bh. institucijama, ali i sa međunarodnim finansijskim organizacijama i međunarodnim partnerima na provođenju dogovorenih reformi. Uspjeh početnih reformi doista će omogućiti BiH da se kreće naprijed ka podnošenju kredibilne aplikacije za članstvo.

Dakle, postoji jasan podsticaj za provođenje ovih reformi. Podnošenje zahtjeva za članstvo je ono što pokreće proces ka, eventualno, još važnijem koraku i cilju - kandidatskom statusu buduće članice EU za vašu zemlju. Želim ovdje istaknuti da EU traži provođenje mjera koje će se doista primijeniti, a ne samo deklarativno obavezivanje.

Uloga Europola

Evropska unija nakon napada u Francuskoj razvija nove mjere i metode borbe protiv terorizma. Jeste li zadovoljni dosadašnjim dopinosom BiH u globalnoj borbi, posebno imajući u vidu da strani borci koji se priključuju terorističkim organizacijama, dolaze i iz BiH?

- Bosna i Hercegovina ima dobre dosadašnje rezultate u borbi protiv terorizma. Od 2004. postoji Radna grupa za borbu protiv terorizma, a nekoliko ozbiljnih policijsko-pravosudnih operacija pokazuje da postoji predanost bh. institucija da se spriječe i procesuiraju terorističke aktivnosti i oni koji su uključeni u takve kriminalne akte.

Treba se sjetiti da je i BiH pretrpjela terorističke napade na svom tlu - napad na Policijsku stanicu u Bugojnu i napad na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je prva u regionu u Krivični zakon uvrstila nezakonito priključivanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama!

Posljednje izjave Predsjedništva BiH, imenovanog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i Ministarstva vanjskih poslova pokazuju stav bh. vlasti u pogledu priključivanja naporima na međunarodnoj sceni u borbi protiv globalnog terorizma.

Očekujemo da BiH nastavi djelovati u tom pravcu, ali i da poboljša svoje kapacitete, uključujući i usvajanje strateških dokumenata i politika u skladu s Evropskom unijom i međunarodnim standardima i politikama. Još jedna vrlo važna stvar i korak naprijed u ovoj borbi bila bi bliža saradnja s Europolom kroz potpisivanje operativnih sporazuma, koji su, za sada, u proceduri i idu ka finalizaciji.

Više novca kada usvojite strategije

Šta je s finansijskom pomoći, hoće li nam stupanje na snagu SAA donijeti povećavanje fondova?

- Kada je riječ o finansijskoj pomoći, Evropska komisija odlučila je u decembru prošle godine da će vam u periodu od 2014. do 2017. biti na raspolaganju 165,8 miliona eura. Taj novac namijenjen je reformskim projektima u području demokratije i upravljanja, vladavine prava, osnovnih prava, lokalnog razvoja i razvojne strategije, konkurentnosti, inovacija, obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike.

Komisija je spremna sve to proširiti i na druge sektore gdje je to opravdano i dodatnim novcem, ali onda kada BiH usvoji relevantne nacionalne strategije.

Hitne sjednice oba doma PSBiH

Hitne sjednice Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), na kojima će se poslanici izjasniti o Prijedlogu odluke o potvrđivanju i usvajanju Izjave Predsjedništva BiH, zakazane su za danas.

Predsjedništvo BiH usvojilo je i potpisalo 29. januara Izjavu o evropskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka EU, na inicijativu Velike Britanije i Njemačke, što je poslije postala inicijativa Evropske unije. Izjavu su poslije potpisali i predsjednici 14 političkih partija u BiH, a danas će se o njoj izjasniti poslanici Parlamenta BiH.

Nakon ovih sjednica, održat će se i zajednička sjednica oba doma PSBiH, na kojoj se očekuje obraćanje visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednice Evropske komisije Federike Mogerini.

Source:

http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpuf

Evropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije. - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpufEvropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije. - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpuf

Evropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije. - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpufEvropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije. - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpuf

Evropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije. - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpufEvropska unija pomno će pratiti provođenje reformi na koje su se obavezali bh. političari i to će biti jedini put ka nastavku napretka države, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” Federika Mogerini (Mogherini), visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije. - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/165318/trazimo-prave-reforme-a-ne-samo-rijeci#sthash.E75OMPQR.dpuf