34154 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet herziening kinderalimentatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 februari 2015 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Recourt (PvdA) i en Van der Steur (VVD) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Recourt en Van Oosten (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het stelsel van kinderalimentatie te herzien en dat daarvoor het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten wijziging behoeven.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

2.

Documenten

(18 stuks)

2 18 februari 2015, geleidende brief, nr. 1     KST341541
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)
 
2 18 februari 2015, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 18 februari 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST341542
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)
 
2 18 februari 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 18 februari 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST341543
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)
 
2 18 februari 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.