Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie was de voortzetting van het in juni 1945 ingestelde ministerie van Openbare Werken i. Door de toevoeging Wederopbouw werd het belang daarvan onderstreept. In 1947 werd de naam gewijzigd in Wederopbouw en Volkshuisvesting i. De verantwoordelijkheid voor Waterstaat ging toen over naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat i.

Het ministerie was verantwoordelijk voor het herstel van woningen, gebouwen en de infrastructuur en daarnaast voor volkshuisvesting, de Rijksgebouwendienst, de Rijksdienst voor het Nationale Plan (ruimtelijke ordening), Rijkswaterstaat en de Dienst Uitvoering Werken (DUW).

 

Meer over