Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit was de naam van het ministerie van Landbouw. In 1982 was het onderdeel Natuurbeheer al overgeheveld van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i naar Landbouw. Dat kwam vanaf 1989 ook tot uitdrukking in de naam. In 2003 werd de naam gewijzigd in 'Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit'.

 

Meer over