Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie werd bij de formatie van het kabinet-Lubbers I i gevormd. Het was de opvolger van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i (CRM), waaraan Volksgezondheid was toegevoegd. Het natuurbeheer dat onder CRM viel ging over naar Landbouw en de Algemene Bijstandswet kwam onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vallen.

In 1994 ging Cultuur (inclusief mediabeleid) over naar Onderwijs en Wetenschappen, waarna de naam van het ministerie werd: Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.

 

Meer over