Mr Štefan FÜLE participates in the publication of the Award for Roma Integration by DG Enlargement - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

Mr Štefan FÜLE participates in the publication of the Award for Roma Integration by DG Enlargement

Berlaymontgebouw
datum 1 oktober 2014
organisatie Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG) i

Mr Štefan FÜLE participates in the publication of the Award for Roma Integration by DG Enlargement


1.

Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)

Dit directoraat-generaal i hield zich bezig met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de voorbereidingen daarvoor. De uitbreiding moet leiden tot verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, welvaart en solidariteit over heel Europa. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen i.

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (NEAR) i.

2.

Meer over...