EU-ondersteuning ontslagen bouwvakkers Gelderland en Overijssel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 8 augustus 2020
kalender

EU-ondersteuning ontslagen bouwvakkers Gelderland en Overijssel

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 11 september 2014, 9:58.

De Begrotingscommissie van het Europees parlement i heeft donderdag ingestemd met een voorstel voor steun aan de bouwsector in Gelderland en Overijssel. Het gaat om een bedrag van €1,6 miljoen, bedoeld om 475 ontslagen werknemers weer aan het werk te krijgen.

"Ik ben zeer blij met de praktische ondersteuning voor mensen die buiten hun schuld hun werk hebben verloren en slechts met de grootste moeite nieuw werk weten te vinden. Gelukkig is er in het Europese Parlement brede steun voor het uitgangspunt dat mensen niet aan lot mogen worden overgelaten", stelt Paul Tang i (S&D, NL) die het besluit door het Parlement loodst. "De regio heeft het initiatief genomen: Europa kan de middelen ter beschikking stellen maar de ondersteuning wordt lokaal en dichtbij georganiseerd. Zo moet het!", aldus Tang.

De huizenbouw in Nederland staat al lange tijd onder druk. Tussen 2008 en 2013 is de nieuwbouw in heel het land enorm teruggelopen. In Gelderland en Overijssel was er in die periode sprake van een daling van respectievelijk 7841 en 2625 in het aantal nieuwbouwhuizen.

De oorzaak ligt hem volgens de regionale autoriteiten onder meer in problemen bij de bankensector die voor de financiering van hypotheken en investeringen voor een groot deel afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal. 98% van de Nederlandse bouwbedrijven behoort bovendien tot het Midden- en Kleinbedrijf. Juist dit segment wordt hard getroffen door gebrek aan kredieten, met faillissementen en ontslagen als gevolg.

Het geld zal onder meer worden ingezet voor hulp bij het zoeken naar werk, opleiding en herscholing, outplacementdiensten en het opzetten van een mobiliteitspool.

Het besluit moet nog wel worden goedgekeurd door het gehele Parlement. Dat gebeurt volgende week in Straatsburg i. De Raad i heeft al ingestemd.

Achtergrond

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering i (EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen. Jaarlijks is er maximaal €150 miljoen beschikbaar.

REF. : 20140908IPR59802