Kamervragen over zelfmoordaanslagen door Nederlandse jihadisten

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op woensdag 23 april 2014, 2:51.

Vragen van de Leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken over Nederlandse zelfmoordterroristen.

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘Aanslagen Nederlanders in Irak en Syrië’*?
 • 2. 
  Klopt het dat er Nederlandse jihadisten zijn die zich hebben ontwikkeld tot zelfmoordterroristen? Zo ja, om hoeveel personen gaat het in totaal (naast de reeds opgeblazen jihadisten)?
 • 3. 
  Hoeveel (dodelijke) slachtoffers zijn er bij deze aanslagen gevallen?
 • 4. 
  Hadden de genoemde zelfmoordterroristen een dubbele nationaliteit? Zo ja, welke andere nationaliteit(en) hadden zij?
 • 5. 
  Bent u inmiddels bereid de zeer onverstandige bezuinigingen op de AIVD terug te draaien in het kader van het anti-terrorismebeleid? Zo nee, waarom niet?
 • 6. 
  In hoeverre wordt, naar aanleiding van deze gevaarlijke ontwikkeling, het dreigingsniveau verhoogd?

*http://m.nos.nl/artikel/639183-aanslagen-nl-ers-in-irak-en-syri.html