Vennootschapsplicht zeehavens afgewend en beperking ecocombi voorkomen

Met dank overgenomen van C.M. (Corien) Wortmann-Kool i, gepubliceerd op maandag 14 april 2014, 3:43.

Ook in mijn laatste maanden in het Europees Parlement heb ik namens het CDA op verschillende transportthema´s het nodige kunnen bereiken voor ons in Nederland. Er staat eindelijk een punt achter een jarenlang slepende discussie over de ecocombi. En de Nederlandse zeehavens behouden toch hun vrijstelling van de vennootschapsplicht, nadat ik de Eurocommissaris Almunia hier kritisch op had bevraagd.

Het kabinet laat voorlopig haar plannen varen om gehoor te geven aan de opdracht van de Europese Commissie om de Nederlandse zeehavens te verplichten vennootschapsbelasting te betalen. Dit is bijzonder goed nieuws, want dit zou slechte gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van onze zeehavens en voor de Nederlandse economie. Havens zoals Antwerpen en Hamburg schijnen formeel onder de vennootschapsbelastingplicht te vallen, maar onafhankelijk onderzoek heeft aangetoont dat ze nauwelijks betalen en bovendien diverse andere voordelen krijgen. Ik heb hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Het Kabinet geeft in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel over "vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen" aan dat zij door de antwoorden van Eurocommissaris Almunia op mijn schriftelijke vragen inziet dat een vennootschapsplicht voor zeehavens geen goed idee is. Ik ben blij dat het is gelukt om dit slechte plan van tafel te krijgen. Eurocomissaris Almunia laat wel nog nader onderzoek doen, maar dat gaat ook over de bredere concurrentiepossite, dus ik heb er goede hoop op dat de feiten voor zich zullen spreken.

Verder hebben we vorige week tijdens de laatste plenaire vergadering nog kunnen voorkomen dat het Europees Parlement een rem zet op de inzet van langere en zwaardere vrachtwagens (ecocombi's). Vooral de Groenen en Sociaaldemocraten wilden het gebruik van deze trucks beperken tot binnen de eigen grenzen of zelfs verbieden. Door forse inzet van de spoorlobby dreigde een meerderheid die beperking te steunen. Dit hebben we gelukkig kunnen voorkomen en zo blijft tenminste de huidige situatie gehandhaafd. Het Europees Parlement had juist de kans om grensoverschrijdend vervoer met de ecocombi formeel vast te leggen in Europese wetgeving. Daar is het CDA erg voor, omdat die trucks een bijdrage leveren aan beperking van files en milieuvervuiling, maar dit is helaas niet gelukt. Gelukkig zijn de linkse fracties en spoorlobby er niet in geslaagd de bestaande praktijk te veranderen. Dus grensoverschrijdend vervoer kan gewoon plaatsvinden als lidstaten aan beide zijden van de grens dat goedkeuren. Transporteurs gebruiken de ecocombi al jaren voor vervoer tussen Zweden en Finland. Het staat Nederland vrij om proeven met de ecocombi te starten voor transport naar bijvoorbeeld België en Duitsland, maar daarvoor is wel medewerking van de authoriteiten in de landen noodzakelijk. Dat zal in alle gevallen zo blijven omdat het noodzakelijk is dat authoriteiten toestemming geven voor de trajecten waar deze trucks kunnen rijden, want de verkeersveiligheid moet in alle gevallen gewaarborgd zijn. In Nederland is dat goed geregeld, ik hoop dat andere landen snel volgen.