Accijnsverhoging terugdraaien

Met dank overgenomen van L. (Louis) BontesĀ i, gepubliceerd op donderdag 17 april 2014, 3:23.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de accijnsverhoging op lpg en diesel de Nederlandse economie ernstig schaadt, pomphouders in de grensstreek in zware problemen brengt en de automobilist nog verder raakt in de portemonnee,

verzoekt de regering om de accijnsverhoging op lpg en diesel met onmiddellijke ingang terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren