JTI Shift2Rail (S2R)

Met dank overgenomen van EU monitor.

JTI Shift2Rail was een gezamenlijk technologie-initiatief i en publiek-private samenwerking die onderzoek en innovatie op het spoor moest stimuleren. De Europese Commissie en deelnemende partijen hoopten met dit initiatief een Europees spoorwegennet dichterbij te brengen en vervoer over het spoor in het algemeen te stimuleren. Om dit te realiseren werden de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • 1. 
  Het terugbrengen van de levenscycluskosten van vervoer op het spoor met 50 procent, onder meer door het reduceren van de kosten van ontwikkeling, bouw, onderhoud, exploitatie en het vernieuwen van infrastructuur en rollend materieel
 • 2. 
  Een verdubbeling van de capaciteit op het Europese spoorwegnet om aan de toenemende vraag in zowel de passagiers- als de vrachtsector te kunnen voldoen
 • 3. 
  Een toename van betrouwbaarheid en punctualiteit met 50 procent
 • 4. 
  Het wegnemen van technische obstakels die ervoor zorgen dat de spoorinfrastructuur in verschillende landen niet volledig op elkaar aansluit
 • 5. 
  Het wegnemen van negatieve externe effecten, zoals lawaai, trillingen, emissies en andere gevolgen voor de omgeving

Het initiatief werd in 2014 opgenomen in het Horizon 2020 i programma.

1.

Meer informatie