Kamervragen over mishandelingen in Rotterdam

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op woensdag 9 april 2014, 3:00.

Vragen van het Lid Van Klaveren aan de minister van Veiligheid en Justitie over gewelddadig tuig in Rotterdam.

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘Hangjongeren mishandelen bewoners’*?
 • 2. 
  Zijn de daders die verantwoordelijk zijn voor het gewelddadig binnendringen in een huis en het mishandelen van de bewoners al gepakt? Zo nee, wat is de stand van zaken?
 • 3. 
  Kunt u aangeven welke nationaliteit(en) de verdachten van deze wandaad hebben?
 • 4. 
  Begrijpt u dat structurele overlast door criminele jongeren niet wordt opgelost door bezigheidstherapie, straatcoaches of buurtvaders? Zo ja, wanneer wordt er dan eindelijk eens ingezet op een forse verhoging van de straffen, van met name geweldscriminaliteit?

*http://www.telegraaf.nl/binnenland/22488641/__Hangjongeren_mishandelen_bewoners__.html