Veel meer geld naar veiligheid en defensie

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op woensdag 9 april 2014, 2:44.

Voorzitter, het staat buiten kijf dat het recht op privacy van zeer groot belang is. Maar ook het bestrijden van terrorisme moet natuurlijk de allerhoogste prioriteit hebben. Soms wringt dat. Tussen die twee belangen, privacy enerzijds en terrorismebestrijding anderzijds, moet dan ook altijd een goede, evenwichtige afweging worden gemaakt.

Voorzitter, in het kader van terrorismebestrijding is het afluisteren van burgers geoorloofd. Natuurlijk moet dit altijd gebeuren binnen de kaders van de wet. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Voorzitter, de Amerikaanse inlichtingendienst NSA luisterde in elk geval tot 2009 meer dan 120 staatshoofden en regeringsleiders af. Onder wie de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Ik vraag het kabinet of de NSA ook één of meer Nederlandse politici afluistert of afluisterde. Heeft het kabinet daar aanwijzingen of wellicht zelfs bewijzen voor? En zijn Nederlandse ambassades, ambassadeurs of diplomaten afgeluisterd?

Maar, Voorzitter, we moeten niet naïef zijn. Ik zou dan ook graag Charles de Gaulle citeren, hij zei ooit: “Staten hebben geen vrienden, alleen belangen . Zo is het precies. Spionage is van alle tijden. En terrorisme helaas ook.

Wat naar mijn idee, Voorzitter, echt verontrustender is dan de Amerikaanse afluisterpraktijken, is de naar het zich laat aanzien gigantische technologische voorsprong van de Amerikanen. Na de aanslagen van 11 september 2001 investeerden de VS vele miljarden. Sindsdien staan de meeste Europese landen op achterstand. In Europa lijken alleen de Britten de Amerikanen enigszins bij te kunnen benen. Deelt de minister mijn mening dat de Nederlandse burgers optimaal beschermd moeten worden? Deelt de minister mijn mening dat er zodoende extra investeringen nodig zijn? Ik ontvang graag een reactie.

Voorzitter, Europa wentelt zich naar mijn mening te veel in de rol van slachtoffer. Beter zou het zijn om zelf meer te investeren in veiligheid en defensie. Uiteraard niet, voor alle duidelijkheid om Nederlandse burgers lukraak af te luisteren, maar wel om ons land en onze burgers te beschermen tegen terrorisme en jihadisme. Laten we daar onze tijd en energie op richten en meer met de Amerikanen optrekken, in plaats van collectief verontwaardigd te doen over de NSA.

Voorzitter, van de militaire uitgaven binnen de NAVO komt momenteel driekwart voor rekening van de Verenigde Staten. De Amerikanen draaien op voor onze veiligheid. Dat kan natuurlijk niet. Nederland moet veel meer investeren in veiligheid en defensie. Nederland zou zich moeten houden aan de NAVO-afspraak om minstens 2 procent van ons nationaal inkomen uit te geven aan defensie. Er is al veel te veel bezuinigd op de krijgsmacht, laten we het tij keren.