Weg met de nivellering. Lagere belastingen

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op dinsdag 8 april 2014, 2:46.

Voorzitter, hoe lager de belastingen, hoe beter.

Ik ben dan ook erg blij dat het kabinet er voor heeft gekozen de arbeidskorting te verhogen. Het is goed dat mensen met een bruto jaarinkomen tot 49 duizend euro gebruik kunnen maken van de maximale korting.

En, Voorzitter, het is eveneens goed dat mensen met een inkomen van tussen de 49 en 90 duizend euro bruto volgend jaar een belastingvoordeel zullen ontvangen van 300 euro.

Voorzitter, het is zeer rechtvaardig dat juist die groep mensen, mensen met middelhoge inkomens, nu eindelijk eens een voordeeltje krijgen. Die groep betaalt immers het overgrote deel van de inkomstenbelasting. De mensen met een bruto jaarinkomen vanaf 40 duizend euro betalen samen, schrik niet, 92 procent van alle inkomstenbelasting en 62 procent van alle sociale verzekeringspremies. Zij vormen de ruggengraat van Nederland. Zij zijn de netto-betalers van de Nederlandse verzorgingsstaat. Zij betalen vrijwel alles.

Voorzitter, het Nederlandse stelsel van inkomstenbelasting was al één van de meest genivelleerde stelsels ter wereld, het is dan ook goed dat de extra nivellerende maatregelen van dit kabinet nu deels worden teruggedraaid. Te veel partijen hebben een obsessie voor de minima.

Voorzitter, hoge belastingen zijn een vloek. Belastingverlaging is altijd een goed idee, zeker als het gaat om de belasting op arbeid en zeker in tijden van crisis.

Pleit ik daarmee voor het laten oplopen van het begrotingstekort en de staatsschuld? Nee, zeker niet. Als de overheid te veel geld uitgeeft, dan moet de overheid minder geld uitgeven. En niet de belastingen verhogen.

Voorzitter, iedereen weet dat er sprake is van een deal tussen de twee coalitiepartijen, tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. De hogere arbeidskorting, de lagere lasten, waren niet gerealiseerd als het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen niet was opgegeven.

Voorzitter, ook als onafhankelijk lid van Uw Kamer ben ik voorstander van het strafbaar stellen van illegaliteit. Natuurlijk, geen mens is illegaal, maar illegaal verblijf in ons land zou wel strafbaar moeten zijn.

Ik ben dus voorstander van het bestraffen van illegaal verblijf, al begrijp ik dat het voorstel zoals het er lag wel veel weg begon te krijgen van symboolpolitiek. Ik vraag me bijvoorbeeld af hoe de boetes die aan illegalen zouden worden opgelegd, geïnd hadden moeten gaan worden.

Maar, Voorzitter, dat betekent naar mijn mening niet dat wij weg zouden moeten kijken van de problemen die illegaliteit met zich meebrengt. Illegalen horen in ons land eenvoudigweg niet thuis.