Meer aandacht voor cyber security

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op donderdag 27 maart 2014, 3:30.

Voorzitter, in de derde editie van het ‘Cyber Security Beeld Nederland’ wijst de minister op burgers, bedrijven en overheden die regelmatig het slachtoffer zijn van botnets en ransomware.

De scope van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) focust zich alleen op de vitale sectoren van Nederland, daarbij inbegrepen de Rijksoverheid. De andere overheden, de provincies, gemeenten en waterschappen, vallen buiten de dienstverlening van het expertisecentrum van de minister. Is de minister het met mij eens - mede gezien het belang van zoveel mogelijk 24/7 online dienstverlening van de overheid, tevens een kabinetsdoelstelling dit te bereiken in het jaar 2017 - dat voorzieningen van de overheid zoals DigiD ook binnen het vitale pakket zouden moeten vallen?

Voorzitter, DigiD is vaak genoeg getroffen door Ddos- aanvallen en gelukkig was DigiD niet offline tijdens de afgelopen periode waarin Nederlanders massaal hun belastingaangiftes indienden. Naar aanleiding van het DigiNotar-debacle verneem ik tevens graag van de minister of PKIoverheid inmiddels ook een zeer kort lijntje heeft met het NCSC en of de minister voornemens is PKIoverheid vitaal te verklaren of ten minste de Kamer bij brief te informeren over vitale onderdelen bij de overheid die onder de scope van het NCSC vallen? Graag een reactie.

Dat brengt mij tevens bij een ander belangrijk punt, Voorzitter: Windows XP. Uit berichtgeving blijkt dat met name gemeenten te laat zullen zijn met de overstap naar een nieuw besturingssysteem. Ik ben erg benieuwd naar de wijze waarop de expertise van het NCSC als Nationaal expertisecentrum en spin in het web, zoals de minister zelf vaak zegt, wordt ingezet.

En, Voorzitter, hoe zit het met de gewone burger? Hoe attendeert de minister burgers op cybergevaren, los van de updates op de website waarschuwingsdienst.nl. Hoe ziet hij zijn rol en wat wil hij nog meer doen? Behoort bijvoorbeeld een campagne tot de mogelijkheden?

Verder, Voorzitter, steun ik uiteraard de versterking van de positie van het NCSC. Ik vraag de minister op welke wijze het NCSC samenwerkt met de Informatiebeveiligingsdienst van gemeenten (IBD)? Die expertisefunctie en spin in het web is er niet voor waterschappen en provincies. Hoe zorgt de minister ervoor dat alle partners in het openbaar bestuur zijn aangesloten bij de versterkte positie van het NCSC?

Tot slot, Voorzitter: waarom worden bepaalde onderdelen van de overheid niet vitaal verklaard? DigiD, PKIoverheid, het GBA, het CBS. Die instanties beschikken over zeer vertrouwelijke gegevens van burgers en bedrijven. Ik vraag de minister in samenspraak met zijn collega van Binnenlandse Zaken een lijst van essentiële overheidsonderdelen vast te stellen. Graag ook een reactie op dit punt.