Gerechtelijke statistieken 2013: nog nooit geziene cijfers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Gerechtelijke statistieken 2013: nog nooit geziene cijfers

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)†i, gepubliceerd op donderdag 13 maart 2014.

Gerechtelijke statistieken 2013: nog nooit geziene cijfers

Het afgelopen jaar zal een vooraanstaande plaats in de annalen krijgen, als het meest productieve jaar in de geschiedenis van het Hof en als het jaar waarin nog nooit zoveel zaken aanhangig zijn gemaakt

Hof van Justitie

In 2013 heeft het Hof 701 zaken afgesloten, hetgeen een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor is (595 afgesloten zaken in 2012).

Bij het Hof zijn 699 nieuwe zaken aanhangig gemaakt, hetgeen een stijging van ongeveer 10 % ten opzichte van 2012 is en het hoogste aantal in een jaar aanhangig gemaakte zaken sinds de oprichting van het Hof.

Vergeleken met vorig jaar moet de stijging van het totale aantal aanhangig gemaakte zaken in verband worden gebracht met de stijging van het aantal hogere voorzieningen en de prejudiciŽle verwijzingen. Van die laatste zijn er 450 geweest in 2013, een getal dat nog nooit eerder is bereikt.

Wat de procesduur betreft zijn de statistische gegevens zeer positief.

Bij de prejudiciŽle verwijzingen was de procesduur 16,3 maanden. Bij de rechtstreekse beroepen en de hogere voorzieningen was die respectievelijk 24,3 maanden en 16,6 maanden.

Het is juist dat de procesduur bij de rechtstreekse beroepen gevoelig is toegenomen ten opzichte van 2012 (19,7 maanden), maar die toename betreft slechts 15 % van de in 2013 afgesloten zaken en is hoofdzakelijk te wijten aan factoren waarover het Hof betrekkelijk beperkt controle heeft.

De prejudiciŽle spoedprocedure is toegepast in twee zaken, die binnen een gemiddelde termijn van 2,2 maanden zijn afgesloten.

  • Aanhangig gemaakte zaken

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

    Afgesloten zaken

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

    Aanhangige zaken

 
Gerechtelijke statistieken 2013: nog nooit geziene cijfers
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten
 
 

2009

2010

2011

2012

2013

Aanhangig gemaakte zaken

562

631

688

632

699

Afgesloten zaken

588

574

638

595

701

Aanhangige zaken

742

799

849

886

884

Gerecht

Statistisch gezien kan uit het jaar 2013 veel worden geleerd. Het Gerecht heeft in dat jaar aangetoond dat het, voor het derde jaar op rij, meer zaken heeft kunnen behandelen als gevolg van de interne hervormingen die het heeft doorgevoerd en het voortdurend op punt stellen van zijn werkmethoden. Daardoor heeft het 702 zaken kunnen afdoen in 2013, hetgeen het gemiddelde aantal afgedane zaken over de laatste drie jaren op rond 700 brengt. Ter vergelijking: datzelfde gemiddelde schommelde in 2008 rond de 480 zaken. Dankzij de efficiencywinsten kon dus in vijf jaar tijd een stijging van de productiviteit van de rechterlijke instantie van 45 % worden bereikt.

Ook hebben de aanhangig gemaakte zaken een historisch hoogtepunt bereikt, met 790 nieuwe zaken, dus een sprong van bijna 30 % ten opzichte van 2012. Dat is een duidelijke bevestiging van de algemene tendens dat het aantal rechtszaken dat bij het Gerecht wordt aangebracht, met name op het gebied van de intellectuele eigendom, stijgt. Dat leidt weer tot een aanzienlijke stijging van het aantal aanhangige zaken, dat de drempel van 1 300 zaken heeft overschreden (1 325 om precies te zijn).

De procesduur, tot slot, werd weliswaar - globaal genomen (dit wil zeggen de bij beschikking afgedane zaken daaronder begrepen) - gekenmerkt door een conjuncturele verlenging met ongeveer 10 % (waardoor de procesduur op 26,9 maanden komt), maar er dient met nadruk op te worden gewezen dat, wat de bij arrest afgedane zaken betreft, een vermindering met ongeveer ťťn maand ten opzichte van 2012 kan worden waargenomen, met een gemiddelde procesduur van 30,6 maanden.

Aanhangig gemaakte zaken Afgesloten zaken Aanhangige zaken

 
Gerechtelijke statistieken 2013: nog nooit geziene cijfers
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten
 
 

2009

2010

2011

2012

2013

Aanhangig gemaakte zaken

568

636

722

617

790

Afgesloten zaken

555

527

714

688

702

Aanhangige zaken

1.191

1.300

1.308

1.237

1.325

Gerecht voor ambtenarenzaken

De gerechtelijke statistieken van het Gerecht voor ambtenarenzaken voor het jaar 2013 wijzen op een daling van het aantal aanhangig gemaakte zaken (160) ten opzichte van het jaar daarvoor (178). Voor 2012 was echter kenmerkend dat in dat jaar het hoogste aantal nieuwe zaken sinds zijn oprichting werd ingeschreven. Het aantal zaken dat in 2013 aanhangig is gemaakt is daarentegen vergelijkbaar met het jaar 2011 (159). Dat is echter nog steeds veel hoger dan in de jaren daarvoor (139 in 2010, 113 in 2009 en 111 in 2008).

Vooral te benadrukken is dat het aantal afgesloten zaken (184) een duidelijke vooruitgang is ten opzichte van het jaar daarvoor (121).

Het Gerecht voor ambtenarenzaken laat daarmee zijn beste kwantitatieve resultaat sinds zijn oprichting zien. Dat resultaat is terug te voeren op het feit dat er het hele jaar lang beraad is geweest over de werkmethoden van de rechterlijke instantie.

Bij de procesduur is er weinig beweging te zien (14,7 maanden in 2013 tegenover 14,8 maanden in 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Aanhangig gemaakte zaken

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Afgesloten zaken

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Aanhangige zaken

 
Gerechtelijke statistieken 2013: nog nooit geziene cijfers
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten
 
 

2009

2010

2011

2012

2013

Aanhangig gemaakte zaken

113

139

159

178

160

Afgesloten zaken

155

129

166

121

184

Aanhangige zaken

175

185

178

235

211

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170