Nederland beter af buiten de EU: NExit

Met dank overgenomen van L.J.A.J. (Laurence) Stassen i, gepubliceerd op woensdag 12 maart 2014, 12:44.
In zijn ‘Europa-speech’ deed minister Timmermans zijn ‘visie’ over de Europese Unie uit de doeken. Hij maakte hierbij onderscheid tussen "kritische sceptici en mensen die het fundament van de Europese samenwerking ter discussie stellen." De Partij Voor de Vrijheid en een groeiende groep Nederlanders vallen in de laatste categorie.

Lees verder (u wordt doorgeleid naar de originele website)