Troika rapport maakt balans op en blikt vooruit

Met dank overgenomen van C.M. (Corien) Wortmann-Kool i, gepubliceerd op woensdag 26 februari 2014, 3:07.

Afgelopen maandag stemde de Economische Commissie in het Europees Parlement over het Troika evaluatie rapport. Het rapport blikt terug op de gang van zaken in de programmalanden Cyprus, Portugal, Ierland en Griekenland in de afgelopen jaren. De nadruk daarbij lag op de manier waarop de Commissie, de ECB en het IMF (de Troika) samen hebben gewerkt met de nationale overheden om herstelmaatregelen in te voeren.

De rapporteurs legden werkbezoeken af om de situatie ter plekke ook mee te kunnen nemen in hun bevindingen en vertegenwoordigers van de Troika werden ondervraagd door de Commissie.

Het resultaat is een tweeledig rapport. Aan de ene kant wordt door de rapporteurs geconstateerd dat er al langer structurele problemen zich voordeden in de programmalanden. Hiermee wordt een duidelijk signaal afgegeven dat de situatie waar de programmalanden ook de verantwoordelijkheid was van de betreffende lidstaten zelf. Ondanks pogingen van de linkerkant van het Parlement om met dit rapport een stevige stok in de hand te hebben tijdens de verkiezingen, heeft de EVP fractie flink wat nuance aan kunnen brengen in het rapport door aandacht te vragen voor de opwaartse lijn die in een aantal landen waarneembaar is. De economie lijkt zich langzamerhand te herstellen, dit is mede dankzij de inspanningen van de Troika. Felle kritiek op het functioneren zou geen recht doen aan de realiteit.

Aan de andere kant blikt het rapport vooruit. De terechte constatering dat de Troika een ad hoc constructie is, die in een continue veranderende situatie moest opereren, is een juiste. Dit heeft er toe geleid dat tijdens de crisis Europa gewerkt heeft aan de ontwikkeling van nieuwe structuren en expertise die ervoor zorgen dat in de toekomst Europa beter voorbereid is op een crisis. In het rapport wordt voorgesteld de Troika te ontbinden en te vervangen door het ESM en een Europees Monetair Fonds dat de taken van het IMF kan overnemen. Doordat deze structuren een vaste basis krijgen in Europese wetgeving zullen de transparantie, verantwoording en het democratisch gehalte verbteren.