Drs. K.P. (Kati) Piri

foto Drs. K.P. (Kati) Piri
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kati Piri (1979) is sinds 31 maart 2021 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor de PvdA en sindsdien is zij lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Van 1 juli 2014 tot 31 maart 2021 was mevrouw Piri lid van het Europees Parlement. Zij hield zich daar met name bezig met rechtstaat, democratie en mensenrechten. Eerder was zijn werkzaam bij de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement en bij de Wiardi Beckman Stichting. In 2011 werd zij programmamanager Zuid-Kaukasus en Moldavië bij NIMD, een Nederlands instituut dat politieke partijen en democratische bewegingen in jonge democratieën ondersteunt. In 2020-2021 was zij internationaal secretaris van de PvdA. Als Kamerlid houdt zij zich bezig met buitenlandse zaken en asiel en migratie.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 2014-heden: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
(Kati)

geboorteplaats en -datum
Celldömölk (Hongarije), 8 april 1979

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 27 oktober 2023

fractie Europees Parlement
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
 • Fractie van S&D (Socialisten en Democraten)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • politiek adviseur PvdA-delegatie Europees Parlement (Anne Vondeling Stichting), van april 2006 tot februari 2008
 • politiek adviseur commissie buitenlandse betrekkingen/defensie en veiligheid, S&D-fractie Europees Parlement, van februari 2008 tot maart 2011 (adviseur delegatie voor betrekkingen met Armenië, Azarbaijan en Georgië)
 • coördinator Europese Denktank, WBS (Wiardi Beckman Stichting), van maart 2011 tot juli 2011
 • programmamanager Zuid-Kaukasus en Moldavië, NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy), van augustus 2011 tot juni 2014
 • lid Europees Parlement, van 1 juli 2014 tot 31 maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • vicevoorzitter PES (Party of European Socialists), vanaf 15 oktober 2022
 • fractiesecretaris GroenLinks-PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 december 2023

vorige
 • vicefractievoorzitter Europese Sociaaldemocraten, Europees Parlement, van 19 juni 2019 tot 31 maart 2021
 • lid programmacommissie PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2021, december 2019
 • internationaal secretaris PvdA, van 7 maart 2020 tot 2 oktober 2021
 • vicefractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 april 2022 tot 27 oktober 2023
 • lid bestuur Stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA, van 31 maart 2020 tot 7 december 2023

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies European Partnership for Democracy, vanaf 1 januari 2020
 • lid European Council Foreign Relations

afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, van 21 juni 2021 tot 24 juni 2023
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 februari 2022 tot 1 november 2022

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Christelijk Gymnasium te Utrecht, van 1991 tot 1997

academische studie
 • pedagogiek (propedeuse), Rijksuniversiteit Groningen, van 1998 tot 2000
 • internationale betrekkingen, Rijksuniversiteit Groningen, van 2000 tot 2007

stages e.d.
 • stage PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van januari 2004 tot mei 2004
 • stage commissie burgerlijke vrijheden, PES-fractie Europees Parlement, van september 2005 tot maart 2006

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in periode 2021-2023 woordvoerder buitenlandse zaken, Europese zaken, defensie en asiel van de PvdA-fractie
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Attje Kuiken van een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541)
 • Door haar als eerste ondertekenaar ingediende (en aangenomen) moties van afkeuring leidden in september 2021 tot het vertrek van de ministers Kaag en Bijleveld. De Kamer keurde af dat 22 tolken en hun gezinnen niet tijdig uit Afghanistan waren geëvacueerd en sprak uit dat het kabinet bij evacuatie onverantwoord had gehandeld, waarvoor de minister van BuZa de eindverantwoordelijkheid had.
 • Nam in 2022 de medeverdediger over van een in 2017 door Marit Maij en Anne Mulder (VVD) ingediend initiatiefwetsvoorstel over wettelijke regels over de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (34.695)
 • Nam in 2022 de verdediging over van Diederik Samsom van een in 2011 ingediend initiatiefwetsvoorstel van PvdA en CU over versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33.068)

op het gebied van de EU
 • Rapporteur en schaduwrapporteur in dossiers over de (handels)relatie tussen de EU en Turkije
 • Stelt vaak vragen over mensenrechtenkwesties in en aan de rand van de Europese Unie
 • Schaduwrapporteur voor de verordening in het kader van hervestiging van asielzoekers
 • Schaduwrapporteur voor de richtlijn over standaarden voor vluchtelingenopvang
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.