Twintig jaar medebeslissingsprocedure - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Twintig jaar medebeslissingsprocedure

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP)ái, gepubliceerd op maandag 4 november 2013.

De medebeslissingsprocedure werd ingevoerd bij het Verdrag betreffende de Europese Unieái (Maastricht, 1992) en is uitgebreid, gewijzigd en verbeterd bij het Verdrag van Amsterdamái (1999). Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabonái op 1 november 2009 werd deze tot gewone wetgevingsprocedure omgedoopte procedure de belangrijkste in besluitvormingsproces van de EU.

Dankzij de gewone wetgevingsprocedure hebben het Europees Parlementái en de Raadái van de Unie hetzelfde gewicht op een groot aantal terreinen (zoals economisch bestuur, immigratie, energie, vervoer, milieu en consumentenbescherming). De overgrote meerderheid van de Europese wetgevingái wordt nu gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld.

Het Europees Parlement organiseert op 5 november een conferentie over twintig jaar medebeslissingsprocedure. Op de agenda staan de toegenomen bevoegdheden van het EP sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De conferentie wordt geopend door parlementslid Gianni Pitella en Alejo Vidal-Quadras zal ook spreken.

REF. : 20131030STO23405