JTI BBI (BBI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit gezamenlijk technologie-initiatief i was een publiek-private samenwerking voor zogenaamde biobased and renewable industries en viel onder het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 i, dat in 2014 van start is gegaan. BBI was geen standaard subsidieprogramma, maar een publiek-private samenwerking, waarin onder andere DSM, KLM en Essent participeerden. De Nederlandse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij i is rapporteur i voor BBI.

1.

In vogelvlucht

BBI was opgezet door een groep van 50 innovatieve Europese bedrijven die zich hebben verenigd in het Biobased Industries Consortium (BIC), samen met de Europese Commissie. Het doel was om bruggen te slaan tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Demonstratieprojecten moesten ervoor zorgen dat kennis daadwerkelijk wordt omgezet in innovatie.

In de begrotingsperiode 2014-2020 was in totaal €3,8 miljard beschikbaar, waarvan €1 miljard uit Horizon 2020 en de rest van de deelnemende bedrijven. Bij het opstellen van de onderzoeksagenda waren onder andere Wageningen Universiteit en TNO i betrokken.

2.

Meer informatie