33722 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Van der Steur Wet registermediator

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 september 2013 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen over de registratie van mediators alsmede andere regels te stellen ter bevordering van de kwaliteit en integriteit van geregistreerde mediators.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en tien amendementen ingediend.

3.

Documenten

(35 stuks)

2 9 september 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 9 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 10 september 2013, geleidende brief, nr. 1     KST337221
Geleidende brief
 
2 10 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337222
Voorstel van wet
 
2 10 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337223
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.