Ambassadeur VS moet opheldering geven over PRISM

Met dank overgenomen van W.J. (Willem) Witteveen i, gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2013, 16:03.

Foto Flickr / Doha Sam

De Eerste-Kamerfractie van de PvdA vindt dat de ambassadeur van de Verenigde Staten opheldering moet geven over het NSA-programma ‘PRISM’. Daartoe moet het kabinet de nieuw te benoemen ambassadeur ontbieden. Bij dit soort (mogelijk) vergaande privacy-schending, kunnen we niet genoegen nemen met een papieren waarborg. Ik vind het belangrijk dat we voldoende tijd en aandacht aan deze ernstige onthullingen besteden.

De PvdA is tevreden met de constructieve voortgang van de besprekingen over privacybescherming in Europees verband. Maar ik vind dat deze constructieve en open gedachtewisseling tussen regering en volksvertegenwoordigers in schril contrast staat met de defensieve en ontwijkende reacties van de Verenigde Staten, nadat bekend werd dat de Amerikaanse geheime dienst NSA via het PRISM-programma de privacy van burgers en bedrijven zou schenden.

De onthullingen van Edward Snowden betekenen, als ze waar zijn, dat al vele jaren de meest vergaande en ongelegitimeerde inbreuken op de privacy plaatsvonden. Toch hebben ze bij de Nederlandse regering een ontspannen, haast berustend te noemen reactie opgeleverd. Dat mag wat de PvdA betreft best scherper.

Er blijft een aantal vragen liggen. Is de regering bijvoorbeeld van mening dat het geen zin heeft om zelfstandig, ook buiten EU-verband, bij onze NAVO-bondgenoot te protesteren of althans om opheldering te vragen? Er zijn ambassadeurs om minder bij de regering ontboden. De PvdA in de Eerste Kamer is dan ook van mening dat deze onthullingen zo ernstig zijn dat het gerechtvaardigd is de nieuw te benoemen ambassadeur te ontbieden (op dit moment is het nog een openstaande vacature).

Zo zou de ambassadeur uitleg kunnen geven over het bericht burgers en bevriende diplomaten zijn afgeluisterd. Is een dergelijke handelwijze wel te rijmen met de bondgenootschappelijke verhoudingen in de NAVO? De PvdA vindt dat de regering best een scherp standpunt mag innemen in deze kwestie.

Want wat heeft een papieren waarborg van de privacy van burgers voor zin als de regering, alleen of in EU-verband, niet optreedt tegen de meest ernstige schendingen van de privacy? Het zou goed zijn als zowel onze regering als de VS duidelijk aangeeft wat we niet alleen mogen, maar ook van elkaar kunnen verwachten. Een gesprek met de ambassadeur kan daaraan bijdragen.