Europees nabuurschapsinstrument (ENI) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 10 december 2019
kalender
Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit instrument is de opvolger van het Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument (ENPI†i). Het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) draagt bij aan het versterken van de relaties van de Europese Unie (EU) met buurlanden. Het instrument verstrekt nog steeds subsidies aan de buurlanden door bilaterale, regionale en grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's. Het nieuwe instrument beoogt effectiever te zijn dan het oude ENPI.

1.

In vogelvlucht

De oprichting van het ENPI in 2007 was onderdeel van het hervormen van de ondersteuningsinstrumenten van de Unie. Het ENPI werd gezien als succesvol. Beoordelingen van het ENPI-beleid en ervaringen lieten echter zien dat het beleid effectiever kan.

In 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een verordening voor het vaststellen van een Europees Nabuurschapsinstrument. Deze verordening is per 1 januari 2014 van kracht.

Hoofdlijnen van het nieuwe instrument:

  • toepassen van het beginsel 'meer voor meer'. Dit betekent dat landen die meer hervormen ook meer financiŽle steun krijgen
  • verminderen van complexiteit en duur van het programmeringsproces
  • meer richten op de doelen van het instrument, zoals mensenrechten en economische integratie in de EU-markt. Hierdoor wordt het beleid effectiever
  • effectief en snel invoeren van samenwerkingsprogramma's tussen lidstaten en buurlanden op het gebied van grensbeleid
  • samenbrengen van meerdere EU-instrumenten en EU-beleidsterreinen
  • Rusland valt niet meer onder het ENI. Rusland zal nu zelf een financiŽle bijdrage leveren
  • aanpassing van de uitvoeringsbepalingen en meer samenhang tussen de instrumenten voor extern optreden

Het ENI heeft in de meerjarenbegroting van 2014-2020 een budget van 15,4 miljard euro. De Europese Commissie heeft voorgesteld het ENI voor de periode voor de periode 2021-2027 samen te voegen met enkele andere instrumenten tot het nieuwe Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking†i.

2.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen van een partnerland of een lidstaat, een EER†i-land, een land dat in aanmerking komt voor een instrument inzake pretoetredingssteun (IPA), met traditionele banden met de partnerlanden of met een wederzijdse toegang tot buitenlandse hulp. Ook internationale organisaties kunnen meedingen naar subsidies.

3.

Meer informatie