32395, nr. 8 - Motie Koolmees/Weekers over alternatieve bezuinigingsmaatregelen - Voorjaarsnota 2010

Deze motie werd op 1 juli 2010 ingediend door het Tweede Kamerlid Koolmees (D66) i en was mede ondertekend door Frans Weekers (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om voor Prinsjesdag 2010 alternatieve maatregelen voor te bereiden ter invulling van voorgenoemde bezuinigingen en hiervoor op zoek te gaan naar meerderheden in de Kamer.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 1 juli 2010, motie, nr. 8     KST323958
Motie Koolmees/Weekers over alternatieve bezuinigingsmaatregelen
publicatie: 6 juli 2010
 

2.

Dossier