Regeerakkoord 1971

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In het regeerakkoord i stelde het kabinet-Biesheuvel I i vast dat de lonen en de inflatie een halt toegeroepen moesten worden. Aan de hand van een commissie, geleid door KVP i'er Nelissen i, werd een plan opgesteld om de opkomende economische en financiële problemen aan te pakken. Onder andere het profijtbeginsel, stokpaardje van nieuwkomer DS'70 i, was hier een uitvloeisel van. Het profijtbeginsel had vooral in de gezondheidszorg en het onderwijs moeten gelden. Een andere commissie, onder voorzitterschap van VVD i'er Geurtsen i, werd ingesteld om de kwestie rondom abortus op te lossen.

 

Meer over