Bundel 03: Het Nieuwe Formeren

Het nieuwe formeren

De formatie van het kabinet-Rutte II is de eerste formatie waarbij het staatshoofd niet meer de regie voerde. Dat was een gevolg van een wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer i. Met die wijziging besloot de Kamer het initiatief voor het benoemen van een (in)formateur naar zich toe te trekken.

Op 17 december 2012 organiseerde het Montesquieu Instituut een symposium i waarbij prof.dr. C.C. van Baalen i, prof.mr. A.W. Heringa i en dr. A. Timmermans i stilstonden bij de formatie, het regeerakkoord en het parlementaire resultaat van de formatie.

Hun inleidingen zijn in bewerkte vorm opgenomen in het derde deel van de Montesquieu Reeks. Oud-vicepresident van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink i, toonde zich bereid een 'woord vooraf' te schrijven. De bundel stond onder redactie van Careljan Rotteveel Mansveld.

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Herman Tjeenk Willink

Het nieuwe formeren en verder

Carla van Baalen en Alexander van Kessel

Constitutionele bespiegelingen over 'Bruggen slaan'

Aalt Willem Heringa

De evenwichtskunst van het Kabinet-Rutte II

Arco Timmermans

2.

Digitale versie

Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van Het nieuwe formeren: terugblik op de formatie van het kabinet-Rutte II.

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.