33608 NL - interpellatie
Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 11 april 2013 en werd op 22 januari aangevraagd door Tweede Kamerlid voor de PVV Fleur Agema. De interpellatie richtte zich tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn.

De interpellatie werd aangevraagd naar aanleiding van het bericht dat de extra investeringsmiddelen in de zorg slecht werden besteed.

Naar aanleiding van de interpellatie diende Agema een motie in over het goed besteden van de Agemagelden in de zorg, deze werd verworpen. Tweede Kamerlid Leijten van de SP diende eveneens een motie over het formuleren van een visie van de regering voor de gezondheidszorg. Deze motie werd ingetrokken.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(4 stuks)

2 12 april 2013, motie, nr. 1     KST336081
Motie Agema over de Agemagelden
vergadering: 11 april 2013
 
2 12 april 2013, motie, nr. 2     KST336082
Motie Leijten over een visie op het arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
vergadering: 11 april 2013
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.