Nieuwe rechter voor het Europees Hof van Justitie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Nieuwe rechter voor het Europees Hof van Justitie

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op maandag 18 maart 2013.
 
Ambtsaanvaarding door een nieuwe rechter in het Gerecht
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Pers en Voorlichting

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 31/13

Luxemburg, 18 maart 2013

Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Ambtsaanvaarding door een nieuwe rechter in het Gerecht

Plechtige zitting van 18 maart 2013

Na het ontslag van de heer Nils Wahl, thans advocaat-generaal in het Hof van Justitie, hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten bij besluit van 6 maart 2013 de heer Carl Wetter tot rechter in het Gerecht benoemd voor de resterende ambtstermijn van de heer Nils Wahl, te weten tot en met 31 augustus 2013.

Vandaag is bij het Hof van Justitie een plechtige zitting gehouden ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding door de heer Carl Wetter.

Curriculum vitae van de heer Carl Wetter

geboren in 1949; gediplomeerde in de economie (Bachelor of Arts, 1974) en in de rechten (Master of Laws, 1977) van de universiteit van Uppsala; administrateur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1977); ingeschreven bij de Zweedse balie (sedert 1983); lid van de Zweedse werkgroep mededingingsrecht bij de International Chamber of Commerce (ICC); docent mededingingsrecht (universiteiten van Lund en Stockholm); auteur van tal van publicaties; rechter in het Gerecht sedert 18 maart 2013.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contact persoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „ Europe by Satellite ” (+32) 2 2964106.