Drs. M.J. (Martin) van Rijn

foto Drs. M.J. (Martin) van Rijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: ministerie van VWS
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Martin van Rijn (1956) was van 23 maart tot 9 juli 2020 tijdelijk minister voor Medische Zorg in het kabinet-Rutte III i. Hij doorliep een ambtelijke loopbaan, eerst bij het ministerie van VROM i en daarna bij Binnenlandse Zaken en VWS, waar hij directeur-generaal Gezondheidszorg was. Had toen een groot aandeel in totstandkoming van de Zorgverzekeringswet. Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II i voerde hij - samen met minister Schippers i - grote hervormingen door in de zorg, die gepaard gingen met bezuinigingen en decentralisatie. Bracht in dat kader nieuwe wetgeving tot stand, zoals de Wet langdurige zorg en een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Kwam in politiek zwaar weer vanwege de chaos bij de toekenning van persoonsgebonden budgetten. Sinds 1 september 2020 is hij voorzitter van AEDES, de koepel van woningcorporaties.

PvdA
in de periode 2012-2020: staatssecretaris, minister

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.