Libertarische Partij (LP)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Libertarische Partij is in 1993 opgericht. De partij streeft naar maximale individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Vrijheid wordt hier gedefinieerd als de afwezigheid van dwang en geweld. Vanuit deze gedachte pleit de partij onder andere voor het afschaffen van de inkomstenbelasting en voor de legalisering van drugs.

In 2019 werd de naam van de partij gewijzigd in Libertaire Partij. Onder deze naam neemt de partij deel aan de Tweede kamerverkiezingen van 2021.

1.

De libertarische partij en de Tweede Kamerverkiezingen van 2017

De Libertarische Partij (LP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 i Robert Valentine als lijsttrekker. De LP nam geen deel in de kieskringen Zwolle, Haarlem, Den Helder en Bonaire.

2.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

 • invoering van een 15,6% vlaktaks met een belastingvrije som van € 20.000.
 • afschaffen van ontwikkelingshulp betaald van belastinggeld.
 • afschaffen van het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon moet vervangen worden door (bindende) afspraken tussen werknemer, vakbond en werkgever.
 • Nederland moet uit de EU stappen en zich aansluiten bij de Europese Vrijhandelsassociatie, die bestaat uit Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein
 • over vier jaar moet de verzekeringsplicht afgeschaft zijn.
 • afschaffen van de collectieve verzekeringen
 • wilsbekwame mensen hebben het recht om hun leven te beëindigen wanneer zij dat willen. Anderen, zoals artsen en verpleegkundigen, zijn nooit verplicht hieraan mee te werken.
 • afschaffen van de algemene identificatieplicht. Iedere privépersoon en iedere particuliere organisatie is wél vrij om legitimatie te eisen van een persoon bij het afsluiten van een contract of het betreden van het grondgebied van een eigenaar.
 • afschaffen van door de overheid betaalde politie en beveiliging bij voetbalwedstrijden en evenementen.
 • legalisering van softdrugs.
 • afbouwen van de subsidie van de publieke omroep in de loop van vier jaar, terwijl er nieuwe vormen van financiering worden gezocht.
 • Nederland moet zo snel mogelijk uit organisaties als de Verenigde Naties en de NAVO stappen.
 •  
 

Meer over