Dr. R. (Roelof) Bisschop

foto Dr. R. (Roelof) Bisschop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SGP / Dirk Hol
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Roelof Bisschop (1956) was van 20 september 2012 tot 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de SGP. Hij was daarvoor directeur van het Wartburg College, locatie Revius in Rotterdam. Eerder was hij onder meer leraar geschiedenis en sectordirecteur op een school. Hij had geruime tijd zitting in zowel de gemeenteraad van Veenendaal als in Provinciale Staten van Utrecht. In de Tweede Kamer hield de heer Bisschop zich bezig met onderwijs, cultuur en wetenschap, binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, politie, landbouw, wonen en Europese zaken.

SGP
in de periode 2012-2023: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Roelof (Roelof)

geboorteplaats en -datum
Staphorst, 30 november 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • sectordirecteur onderbouw h.a.v.o. en v.w.o., Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, van 1998 tot 2002
 • sectordirecteur bovenbouw h.a.v.o. en v.w.o., Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, van 2002 tot 2008
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 20 maart 2003 tot 11 maart 2011
 • directeur locatie Revius, reformatorische scholengemeenschap "Wartburg College" te Rotterdam, van maart 2008 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 6 december 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • columnist Nederlands Dagblad, vanaf 2019
 • columnist Reformatorisch Dagblad, vanaf 2020

vorige (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede, van 1 januari 2015 tot 1 januari 2023
 • lid visitatiecommissie ProDemos 2014, 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter werkgroep regeling fractievorming (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 december 2015 tot 7 december 2016
 • voorzitter werkgroep herijking positie afgesplitste Kamerleden (Tweedde Kamer der Staten-Generaal), van 1 juni 2023 tot 25 oktober 2023

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling Vereniging Handreiking, vanaf 1 januari 2010
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Timotheos, vanaf januari 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'De lidstaten weer aan het roer!' uit over een bescheiden EU waarin de lidstaten de leiding hebben (34.884)
 • Diende in 2019 samen met Peter Kwint (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. Het wetsvoorstel werd in 2021 aangenomen. (35.145)
 • Bracht in 2023 samen met René Peters (CDA) een initiatiefnota uit over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs (36.465)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is kraamverzorgster
 • Zijn grootvader van vaderszijde was gemeenteraadslid in Staphorst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van dr. Roelof Bisschop als lid van Provinciale Staten te Utrecht" (2011)
 • Ingrid Weel, "'Sociaal-christelijk erfgoed behouden, daar gaat het om'", Trouw, 2 januari 2013

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 10 maart 2021.