Doorrekening

Met dank overgenomen van S.A. (Stef) Blok i, gepubliceerd op donderdag 14 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stef Blok

Vandaag verschijnt de doorrekening van het begrotingsakkoord door het Centraal Planbureau. Goed nieuws: het pakket is voldoende om het tekort in 2013 onder de 3% te brengen. De jaren daarna zal er wel verder gesneden moeten worden in de uitgaven en gewerkt moeten worden aan het verdienvermogen van Nederland. 's Middags ontvang ik Arthur Docters van Leeuwen. Hij is ondermeer actief als toezichthouder bij een woningcorporatie die in de problemen is geraakt en geeft nuttige informatie over deze sector. Vervolgens overleg met collega Andre Bosman over de aanpak van overlastgevende Antilliaanse jongeren. 's Avonds weer eens op de fiets naar het Catshuis voor het VVD bewindslieden overleg.