Tekort wegwerken

Met dank overgenomen van S.A. (Stef) Blok i, gepubliceerd op vrijdag 15 juni 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stef Blok

Hardlopen door duinen, met een prachtige overstekende vos als beloning. Koffie met Eurocommissaris Neelie Kroes. We bespreken de crisis in de EU en natuurlijk de VVD. Daarna interview met telegraaf journalist Paul Jansen. 's Middags overleg met Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau. Vandaag is het advies van de studiegroep begrotingsruimte uitgekomen die het komende kabinet adviseert nog eens 20 mln. om te buigen. Een pittige opgave, maar met doorschuiven worden problemen niet opgelost.