Begrotingsakkoord

Met dank overgenomen van S.A. (Stef) Blok i, gepubliceerd op dinsdag 29 mei 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stef Blok

Vandaag de bijzonderste fractievergadering in iedere kamerperiode: de nieuwe kandidatenlijst is bekend geworden. Blijde en teleurgestelde mensen samen aan één tafel. Politiek is tegelijkertijd een mooi en een hard vak. Beloof iedereen die daaraan behoefte heeft de komende dagen een luisterend oor te bieden. Vanmiddag mag ik echter eerste zelf de arena in voor een debat over het begrotingsaccoord. In mijn bijdrage geef ik aan dat ik de gemaakte keuzes noodzakelijk vind om de schade van financiele chaos te voorkomen, maar dat ik als VVD-er graag meer gesneden had in uitgaven van de overheid zelf. Verder ondervraag ik PvdA, SP en PVV hoe zij de Financien op orde willen brengen. Een helder antwoord blijft uit.