Tegenbegroting PvdA: eerlijk alternatief

Met dank overgenomen van M.J. (Job) Cohen i, gepubliceerd op vrijdag 23 september 2011.
Tegenbegroting PvdA: eerlijk alternatief
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Flickr/ Fundraisingnetz's

De PvdA presenteert een tegenbegroting (pdf) die voor €3,6 miljard veranderingen aanbrengt in de rijksbegroting voor 2012. Hiermee laten we zien dat de oneerlijke opeenstapeling van bezuinigingen van het kabinet niet nodig is om het huishoudboekje op orde te krijgen. De PvdA maakt andere keuzes dan het kabinet. Zo draaien we de bezuinigingen op het Persoonsgebonden Budget terug en investeren we in onderwijs. Dit betalen we onder meer door het invoeren van een bankenbelasting. De doorrekening vind je hier.

De belangrijkste voorstellen uit de tegenbegroting op een rij:

 • Langdurige werklozen worden naar de arbeidsmarkt geleid. Volgens de berekening van het CPB levert dit 10.000 banen op (75 miljoen)
 • De bezuiniging op het persoonsgebonden budget wordt teruggedraaid (300 miljoen)
 • De bezuiniging op de huurtoeslag wordt teruggedraaid (132 miljoen).
 • De Kinderopvang blijft toegankelijk (400 miljoen)
 • Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs (250 miljoen)
 • Er wordt geïnvesteerd in een veiligheidsfonds voor steden en dorpen (80 miljoen)
 • Politieagenten en leraren gaan niet op de nullijn (500 miljoen).
 • De BTW-verhoging op cultuur wordt teruggedraaid, net als 75 procent van de cultuurbezuiniging (130 miljoen)

We financieren deze aanpassingen onder andere door:

 • Het minder verlagen van de winstbelasting voor bedrijven (180 miljoen)
 • Een bankenbelasting (400 miljoen)
 • Het invoeren van een toptarief inkomstenbelasting voor de allerhoogste inkomens (240 miljoen)
 • Milieuheffingen bedrijven (900 miljoen)

Dit PvdA-pakket heeft geen effect op het EMU-saldo, met andere woorden: het is budgettair neutraal. De 3,6 miljard euro an intensiveringen worden gedekt door 2,3 miljard bezuinigingen en 1,3 miljard lasten, eerlijk verdeeld over bedrijven en huishoudens.

Het PvdA-pakket laat zien dat het mogelijk is om op een eerlijke manier de kas op orde te brengen.

PvdA_PvdA_Tegenbegroting 2012