Kabinet toont geen leiderschap

Met dank overgenomen van M.J. (Job) Cohen i, gepubliceerd op vrijdag 23 september 2011.
Kabinet toont geen leiderschap
Bron: Partij van de Arbeid

De PvdA herkent het beeld dat de Koningin schetst in de Troonrede. De moeilijke en onzekere tijden die ons te wachten staan, vergen daadkracht en leiderschap. De PvdA betreurt het dat dit kabinet dat leiderschap niet toont en niet bereid is tot het nemen van toekomstbestendige maatregelen. Bovendien raakt de opeenstapeling van de bezuinigingen van dit kabinet grote groepen mensen. Dat terwijl de allerrijksten uit de wind worden gehouden en Nederland op de lange termijn zwakker wordt door de kabinetsplannen. Dat leidt tot een verwaarlozing van de samenleving. De coalitie staat erbij en kijkt ernaar.

Angstvallig vasthouden aan het inmiddels achterhaalde regeerakkoord helpt Nederland geen stap verder en biedt geen antwoorden op de vragen van de toekomst. Het gebrek aan leiderschap en het mismanagement rondom de situatie in Griekenland tonen aan dat dit kabinet niet is opgewassen tegen de problemen van deze tijd.