Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • WMO en mantelzorg
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Kwaliteits- en arbeidsmarktbeleid care en jeugd
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs
 • Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Sportbeleid
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • GGZ
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
Voorzitter is T. (Tanja) Klip-Martin. Ondervoorzitter is J. (Bob) van Pareren. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Martine Baay-TimmermanBaay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
2ABredenoordBredenoord, Prof.Dr. A.L.D66
3R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman (Bron: Website VVD.nl)Bruijn-Wezeman, R.G. deVVD
4Johan DessingDessing, J.FVD
5Mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk (Bron: Beeld SGP)Dijk, Mr. D.J.H. vanSGP
6Ruard GanzevoortGanzevoort, Prof.Dr. R.R.GL
7Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
8Roel van GurpGurp, R.J. vanGL
9Alexander van HattemHattem, A.W.J.A. vanPVV
10Otto HermansHermans, Drs. O.J.Eerste Kamerfractie Fractie-Nanninga
11Hamit KarakusKarakus, H.PvdA
12Ton van KesterenKesteren, A.J.M. vanPVV
13Jan KeunenKeunen, Prof.dr. J.E.E.VVD
14Drs. T. (Tanja) Klip-Martin (Bron: Website VVD.nl)Klip-Martin, Drs. T.VVD
15Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
16Ria Oomen (Bron: Website CDA.nl)Oomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
17Bob van ParerenPareren, J. vanEerste Kamerfractie Fractie-Nanninga
18Henri√ętte PrastPrast, Prof.Dr. H.M.PvdD
19Greet Prins (Bron: Website CDA.nl)Prins, G.CDA
20Ton RavenRaven, A.C.M.OSF
21Website CDA.nlRombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.CDA
22Kees VendrikVendrik, Drs. C.C.M.GL
23Prof.Dr. M.J. (Maarten) Verkerk (Bron: Website Christenunie.nl)Verkerk, Prof.Dr. M.J.CU
24Peter van der VoortVoort, Prof.Dr. P.H.J. van derD66
25Lucas VosVos, L.B.VVD
26Jeroen de VriesVries, J.W.E. deEerste Kamerfractie Fractie-Otten