Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft voorstellen met betrekking op het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

De werkzaamheden van deze commissie zijn per 7 november 2017 overgenomen door de

Tot 7 juni 2011 was er een vaste commissie voor Justitie.

Griffier was W.A.J.M. (Kim) van Dooren.