SEC(2008)1913 - Projet de DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N° - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

SEC(2008)1913 EUe - Besluit
Projet de DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N°

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële Engelstalige titel

Projet de DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N°
 
Rechtsinstrument Beschikking
COM-nummer i SEC(2008)1913
Extra COM-nummers SEC(2008)1913
Raadsdocument i 10051/08
Celex-nummer i 52008SC1913

2.

Key dates

Document 26-05-2008
Online publicatie 26-05-2008
Besluit 16-06-2008
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.