Zorgplan: 2000 extra wijkverpleegkundigen

Met dank overgenomen van M.J. (Job) Cohen i, gepubliceerd op zaterdag 19 februari 2011, 20:32.

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft en thuis wil blijven wonen, datook zo lang mogelijk kan. Ik heb daarom vandaag in Leeuwardeneen plan (pdf) gepresenteerd, om 100miljoen euro te investeren in 2000 extra wijkverpleegkundigen. We zullen hetwetsvoorstel over de salarissen van bestuurders en toezichthouders proberen aante passen om er zo voor te zorgen dat de 2000 zorgbestuurders die nu boven deBalkenendenorm verdienen onder deze norm komen te vallen. Dat levert de 100miljoen euro op die we investeren in betere zorg in de buurt.

Bekijk hier de originele post