COM(2005)257 EU - Mededeling
Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2004 uitgevoerde interne controles (artikel 86, lid 4, van het Financieel Reglement) - De volledige tekst is enkel beschikbaar in DE-EN-FR

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2004 uitgevoerde interne controles (artikel 86, lid 4, van het Financieel Reglement) - De volledige tekst is enkel beschikbaar in DE-EN-FR

officiële Engelstalige titel

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2004
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2005)257 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2005)782
Celex-nummer i 52005DC0257

2.

Key dates

Document 15-06-2005
Online publicatie 15-06-2005

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.